Rezervácia stola

Felicita Budapest

1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11.

Počet hostí

Felicita Budapest

2

Dátum

Trvanie

Dostupné časové úseky

Service by ReservOurs

Felicita Budapest

2

Service by ReservOurs

Felicita Budapest

2

Service by ReservOurs

Ďakujem!

Dostali sme vašu žiadosť.

Felicita Budapest

2
2021. 11. 30.
9:30
2h
Budeme vás informovať e-mailom,
hneď ako reštaurácia prijme vašu rezerváciu.