Rezervácia stola

Steam Budapest

1052 Budapest, Szervita tér 8

Počet hostí

Steam Budapest

2

Dátum

Trvanie

Dostupné časové úseky

Service by ReservOurs

Steam Budapest

2

Service by ReservOurs

Steam Budapest

2

Service by ReservOurs

Ďakujem!

Dostali sme vašu žiadosť.

Steam Budapest

2
2021. 11. 30.
9:30
2h
Budeme vás informovať e-mailom,
hneď ako reštaurácia prijme vašu rezerváciu.