Rezervácia stola

360 Bar

1061 Budapest, Andrássy út 39

Počet hostí

360 Bar

2

Dátum

Dostupné časové úseky

Service by ReservOurs

360 Bar

2

Service by ReservOurs

360 Bar

2

Service by ReservOurs

Ďakujem!

Dostali sme vašu žiadosť. If you cannot find the confirmation email in your inbox, please check your spam or junk email folder as well.

360 Bar

2
2021. 11. 30.
9:30
2h
Budeme vás informovať e-mailom,
hneď ako reštaurácia prijme vašu rezerváciu.