הזמנת שולחן

Schrödinger Macskája Bar

1073 Budapest, Kertész utca 42-44 fsz.

מספר אורחים

Legkésőbbi foglalható időpont este 9 óra és egyszerre maximum 6 fős társaságokat tudunk fogadni. Ennél nagyobb létszámnak nem tudunk helyet biztosítani egy asztalnál. Kérlek a foglalás hosszát úgy állítsd be, hogy az utánad következő vendégünk ennek megfelelően fog érkezni! Köszönjük!

Latest reservation time is 9 pm. Largest group is 6 people. We cannot accommodate a larger number of people at one table. Please set the duration of your visit thoughtfully as our next guest will follow you accordingly. Thank you!

Schrödinger Macskája Bar

2

תַאֲרִיך

מֶשֶׁך

משבצות זמן פנויות

Service by ReservOurs

Schrödinger Macskája Bar

2

Service by ReservOurs

Schrödinger Macskája Bar

2

Service by ReservOurs

תודה!

קיבלנו את בקשתך.

Schrödinger Macskája Bar

2
2021. 11. 30.
9:30
2h
נודיע לך במייל,
ברגע שהמסעדה קיבלה את ההזמנה שלך.