Rezervácia stola

Veranda Restaurant Pasta and Pizza - Rezervácia stola

1117 Budapest, Kopaszi-gát 3

Počet hostí

Veranda Restaurant Pasta and Pizza

2

Dátum

Trvanie

Dostupné časové úseky

Service by ReservOurs

Veranda Restaurant Pasta and Pizza

2

Service by ReservOurs

Veranda Restaurant Pasta and Pizza

2

Service by ReservOurs

Ďakujem!

Dostali sme vašu žiadosť. If you cannot find the confirmation email in your inbox, please check your spam or junk email folder as well.

Veranda Restaurant Pasta and Pizza

2
2021. 11. 30.
9:30
2h
Budeme vás informovať e-mailom,
hneď ako reštaurácia prijme vašu rezerváciu.