Rezervácia stola

Veranda Restaurant Pasta and Pizza

1117 Budapest, Kopaszi-gát 3

Počet hostí

Veranda Restaurant Pasta and Pizza

2

Dátum

Trvanie

Dostupné časové úseky

Service by ReservOurs

Veranda Restaurant Pasta and Pizza

2

Service by ReservOurs

Veranda Restaurant Pasta and Pizza

2

Service by ReservOurs

Ďakujem!

Dostali sme vašu žiadosť.

Veranda Restaurant Pasta and Pizza

2
2021. 11. 30.
9:30
2h
Budeme vás informovať e-mailom,
hneď ako reštaurácia prijme vašu rezerváciu.