הזמנת שולחן

À la Maison Grand

1052 Budapest, Szervita tér 3

מספר אורחים

À la Maison Grand

2

תַאֲרִיך

מֶשֶׁך

משבצות זמן פנויות

Service by ReservOurs

À la Maison Grand

2

Service by ReservOurs

À la Maison Grand

2

Service by ReservOurs

תודה!

קיבלנו את בקשתך.

À la Maison Grand

2
2021. 11. 30.
9:30
2h
נודיע לך במייל,
ברגע שהמסעדה קיבלה את ההזמנה שלך.