Rezervácia stola

À la Maison Grand

1052 Budapest, Szervita tér 3

Počet hostí

À la Maison Grand

2

Dátum

Trvanie

Dostupné časové úseky

Service by ReservOurs

À la Maison Grand

2

Service by ReservOurs

À la Maison Grand

2

Service by ReservOurs

Ďakujem!

Dostali sme vašu žiadosť.

À la Maison Grand

2
2021. 11. 30.
9:30
2h
Budeme vás informovať e-mailom,
hneď ako reštaurácia prijme vašu rezerváciu.